Tokyo Metropolitan Government
Official Video Channel

Menu
#14740
COVID-19 Mensahe mula sa Gobernador ng Tokyo (新型コロナウイルスに関する知事メッセージ(タガログ語 Tagalog 編))
2020.11.13 33,599views

Magtulungan po tayo na maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay, ayon sa slogan na "Iwasang mahawa, at huwag manghawa".

大切な人を守るため、「感染しない、感染させない」を合言葉に、ともに取り組んでまいりましょう。

<動画の日本語訳>
お祭りやイベントでも、手洗いとマスク、ソーシャルディスタンス、そして3密を避けましょう。
大切な人を守るため「感染しない、感染させない」を合言葉に、ともに取り組んでまいりましょう。

read more
Related Videos