Tokyo Metropolitan Government
Official Video Channel

Menu
#8991
Buod ng dapat gawin kapag lumindol at pagtawag sa oras ng emergency Patalastas ukol sa Lindol
2018.08.01 7,258views

Matuto sa pamamagitan ng disaster prevention tour
Buod ng dapat gawin kapag lumindol at pagtawag sa oras ng emergency
Patalastas ukol sa Lindol (30 sec.)
(Filipino)
防災バスツアーで学ぶ地震発生時の行動と緊急通報要領
30秒コマーシャル 地震編
フィリピン語版

read more
Related Videos