Tokyo Metropolitan Government
Official Video Channel

Menu
#23491
COVID-19 Mensahe mula sa Gobernador ng Tokyo (新型コロナウイルスに関する知事メッセージ(タガログ語 Tagalog 編))
2022.03.01 1,192views

Pigilan ang impeksiyon ng COVID-19, pero hindi ang mga gawain sa lipunan.
Magpabakuna at magsuot ng face mask.
Pakisuyong gawin nang lubusan ang mga hakbang para maiwasan ang impeksiyon.

コロナの感染を止める。社会活動は止めない。
ワクチン接種、マスク着用。感染防止対策の徹底、お願いします。
(令和4年3月新型コロナウイルスに関する多言語メッセージ(タガログ語 Tagalog 編))

read more
Related Videos