Tokyo Metropolitan Government
Official Video Channel

Menu
#9215
Buod ng dapat gawin kapag lumindol at pagtawag sa oras ng emergency I-play ang buong video ALL
2019.09.10 203views

Matuto sa pamamagitan ng disaster prevention tour
Buod ng dapat gawin kapag lumindol at pagtawag sa oras ng emergency
(Filipino)
防災バスツアーで学ぶ地震発生時の行動と緊急通報要領
全編再生
フィリピン語版

read more
Related Videos