Tokyo Metropolitan Government
Official Video Channel

Menu
#8992
Buod ng dapat gawin kapag lumindol at pagtawag sa oras ng emergency Patalastas ukol sa 119
2018.08.01 425views

Matuto sa pamamagitan ng disaster prevention tour
Buod ng dapat gawin kapag lumindol at pagtawag sa oras ng emergency
Patalastas ukol sa 119 (30 sec.)
(Filipino)
防災バスツアーで学ぶ地震発生時の行動と緊急通報要領
30秒コマーシャル 119編
フィリピン語版

read more
Related Videos